top of page

ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ՃԱՆԱՉՈՒՄ

1970          Prix du Conseil général de Սեն-Սեն-Դենի

 1972        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_Հիշատակություն ֆրանսիացի նկարիչների սրահում

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5c3b-136bad5-31

1973          Prix de peinture de Sevran

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     Արվեստների եվրոպական ակադեմիայի մրցանակ

1974          Médaille d'Argent de Վիլմոմբլ քաղաքը

          _cc781905-5cde-3194 Աղմկոտ-լե-վրկ

1975          Premier Grand Prix du Conseil քաղաք Կլիշի-սուս-Բուա

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5b3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5b3b-136bad5cf58d_

1979          «Ստորագրություններ» մրցանակ - Վիոլետ լեգեոն

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-53b3b-136bad5cf58d_   _cc781905-54cde_badfer-ից Մոնթալ ոսկի

1981           Invité d'honneur Դուայում (Քաղաքապետարան)

 

1984          Արծաթե մեդալ Փարիզ քաղաքից

 

1986          La Baule City Painting Grand Prize

1988          Ֆրանսիայի գլխավոր մրցանակ պլաստիկ արվեստի համար

1990           Deuxième Grand Prix avec Բենոդետի հիշատակում

 

1992          Առաջին մրցանակ Բիարիցի արվեստի փառատոնում

 

1993           Invité d'honneur St Michel Chef Chef-ում

 

1994           Médaille d'Honneur Լա Բաուլ քաղաքի

 

1998           Médaille d'honneur ՍԼԱԲ քաղաքի

 

2000          Invité d'honneur au SLAB Աշնանային տոնավաճառ

bottom of page